Įsivertinkite žinias atlikdami testus

  1. Užsiregistruokite, užpildydami nesudėtingą anketą.
  2. Pasirinkite norimą temą (čia vadinamą „kursu“) ir įsirašykite į ją paspausdami mygtuką „Įsirašyti“.

Kiekvieną testą sudaro 20 klausimų, kuriuos sistema parenka atsitiktine tvarka iš klausimų banko. Kiekvienas teisingas atsakymas įvertinamas vienu tašku.

Testuose, išskyrus „Antika“, temų kartojimo ir „Šiuolaikinės visuomenės gyvenimas“, yra iki 5 klausimų iš chronologiškai ankstesnių  temų. Pavyzdžiui, naujausiųjų laikų tematikos teste pateikiama klausimų iš viduramžių ir (ar) naujųjų amžių laikotarpio.

Testo pavadinimo pabaigoje nurodomas skaičius reiškia, kiek tos temos klausimų yra klausimų banke. Jį žinodami šiek tiek orientuositės, kelis kartus bandyti testą, kokia klausimų pasikartojimo tikimybė.

Testai suformuoti iš 1998-2016 metų brandos egzaminų užduočių.